UA-5421717-13
mobirise.com

ks. Franciszek Blachnicki 

Słowo  założyciela Ruchu Światło-Życie  
na każdy dzień Wielkiego Postu
na  Twojej komórce

Modlitwa przez wstawiennictwo
Czcigodnego Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego

Boże, Ojcze Wszechmogący, dziękujemy Ci za Twojego Kapłana Sługę Bożego Franciszka, którego w niezwykły sposób obdarzyłeś łaską wiary konsekwentnej, tak iż swoje życie oddał niepodzielnie na Twoją służbę.


Dziękujemy Ci za to, że pozwoliłeś mu gorąco miłować Twój Kościół i zrozumieć, że najgłębszą zasadą jego żywotności i płodności jest oblubieńcze oddanie siebie w miłości Twojemu Synowi, na wzór Niepokalanej, Matki Kościoła.


Dziękujemy Ci również za to, że przez tego kapłana wzbudziłeś na polskiej ziemi Ruch Światło-Życie, który pragnie wychowywać swoich uczestników do posiadania siebie w dawaniu siebie i w ten sposób przyczynić się do wzrostu żywych wspólnot Kościoła.


Bądź uwielbiony Boże w Słudze Bożym księdzu Franciszku, w jego życiu i dziele, i racz wsławić swoje Imię udzielając mi przez jego wstawiennictwo łaski …………. , o którą najpokorniej proszę. Amen.

Modlitwa o beatyfikację
Czcigodnego Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego

Boże, Ojcze wszystkich ludzi, Ty w pełni czasów posłałeś do nas Swojego Syna, aby rozproszone dzieci Boże zgromadzić w jedno i mocą Ducha Świętego pozwalasz nam uczestniczyć w Twoim życiu. Ty w każdym czasie wzywasz ludy i narody, aby oczyszczone we Krwi Baranka przeszły z wielkiego ucisku do Twojej chwały. Wielbimy Cię w Twoim Kościele, który jest „światłem” narodów. Dziękujemy Ci za ludzi Kościoła, których współcześnie postawiłeś na naszej drodze życia.

Przez wstawiennictwo Niepokalanej, Matki Kościoła prosimy o dar coraz większej miłości, z której zrodził się Kościół i dla której został powołany.

Dziękujemy Ci za liczne charyzmaty Kościoła i za dary otrzymane na drodze Oazy Żywego Kościoła i Ruchu Światło – Życie, których założycielem jest Twój kapłan Franciszek Blachnicki, „gorliwy apostoł nawrócenia i wewnętrznej odnowy człowieka” (Jan Paweł II).

Jesteśmy przekonani, że kapłan ten uczestniczy już w Twojej chwale niebieskiej. Jeżeli jednak Ty, Ojcze, wybrałeś go, by teraz w szczególny sposób kapłan ten stał się dla nas wzorem i przykładem, i by nadal przyczyniał się do wzrostu Twego Królestwa na ziemi, to naszym zadaniem będzie przyczyniać się do tego, by ta wola stała się powszechną nie tylko w niebie, ale i na ziemi. Prosimy Cię o to z całą pokorą, a czynimy to przez naszego Pana za wstawiennictwem Niepokalanej, Matki Kościoła.

Amen.

Modlitwa w intencji uczestników


Za wszystkich uczestników akcji modlą sie siostry zakonne
ze Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu,
siostry Klaryski Kapucynki oraz
Panie z Instytutu Niepokalanej Matki Kościoła.

35

Dni

928

Uczestników

27'424

Wysłanych SMSów

100%

Łaski

Przyłącz się!

Przez wsystkie dni Wielkiego Postu będziesz dostawał wiadomość z myślą Czcigodnego Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego.
Podając swoje dane osobowe zgadzam się na ich przetwarzanie przez Stowarzyszenie Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Krakowskiej oraz ecclesiae.it dla potrzeb akcji ewangelizacyjnych. Dane nie będą udostępniane/odsprzedawane, a zawsze możesz je usunąć/zmodyfikować. Oświadczam, że jestem użytkownikiem podanego numeru telefonu.
Dostarczenie wiadomości *
Całkowity dochód z akcji zostanie przeznaczony na działania ewanglizacyjne.

DO POBRANIA

Jeśli podoba Ci się akcja "Blachnicki na Wielki Post" możesz się przyłączyć!
Pobierz plakat, wydrukuj i powieś w swojej Parafii lub w miejscu gdzie spotyka sie Twoja Wspólnota.

Organizatorzy i Patronat